KRUNGTHAI PLASPACK

Your Plastic Solution Provider

รายละเอียดเพิ่มเติม

Company Profile
"Your Plastic Solution Provider"

บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด

บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 โดยได้เริ่มต้นในการ ดำเนินธุรกิจ ในฐานะผู้แปรรูปพลาสติก ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการฉีดขึ้นรูป และการเป่าขึ้นรูป รวมถึงเทอร์โมฟอร์ม ด้วยแนวความคิดในการผลิตสินค้า คุณภาพที่คุ้มค่าเกินราคา รวมทั้งความเอาใจใส่ ในการให้บริการ และการส่ง มอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา

ด้วยความสามารถในการแนะนำ ให้คำปรึกษาและตอบสนองความต้องการ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าในทุก ๆ ด้าน ในส่วนของการออกแบบแม่พิมพ์ การผลิตแม่พิมพ์ โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ รวมถึงพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

เรายังมีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เรายังมีทีมเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่มีคุณภาพสูง และทีมผู้บริหาร ที่พัฒนาธุรกิจและสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวกับ พลาสติกอย่างไม่หยุดนิ่ง และนี่คือเหตุผลให้เราเป็นหนึ่ง ในบริษัทชั้นนำ ด้านการบรรจุภัณฑ์พลาสติก

OUR CUSTOMER

Your Plastic Solution Provider

NEWS & ACTIVITIES

Your Plastic Solution Provider

Engine by shopup.com