บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จัดสัมมนา หลักสูตรภาะผู้นำและการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับพนักงาน

หมวดหมู่: NEWS & ACTIVITIES

 

 

     เมื่อวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด โรงงานผู้ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่เล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานภายในองค์กร ได้ดำเนินการจัดสัมมนา หลักสูตรภาะผู้นำและการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ ( Team Building )  ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเสริมสร้าง แนวคิด และวิธีการทำงานร่วมกันภายในทีม อย่างมีประสิทธิภาพ

 

     

 

      

     

14 ธันวาคม 2563

ผู้ชม 3596 ครั้ง

Engine by shopup.com