KTP ได้รับการรับรองมตช.2 เล่ม 2-2564 : ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร

หมวดหมู่: NEWS & ACTIVITIES
tab-image

KTP ได้รับการรับรองมตช.2 เล่ม 2-2564 : ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร

ทางบริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด ได้รับ ใบรับรอง มตช.2 เล่ม 2-2564 : ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นที่เรียบร้อย ภายใต้ขอบข่าย ของการออกแบบ และผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ด้วยกระบวนการฉีด และเป่า ถือว่า เป็นบริษัทฯ ลำดับต้น ๆ ในประเทศไทย ได้รับเอกสารการรับรอง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญ กับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของบุคลากร, องค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและสังคม มาโดยตลอด

มตช.2 เล่ม 2-2564 คือ มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เป็นข้อกำหนดที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 และมีโครงสร้างของมาตรฐานเช่นเดียวกับมาตรฐานที่เป็นระบบการจัดการ เช่น ระบบการจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

 

04 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 412 ครั้ง

Engine by shopup.com