บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2566

หมวดหมู่: NEWS & ACTIVITIES

 

 

บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี กับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สำนักงานประกันสังคมในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค. ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแล เอาใจใส่พนักงาน และให้ความสำคัญในด้านสุขภาพของบุคลากร ภายในองค์การเสมอมา.  ทางบริษัทฯ จึงให้พนักงานทุกท่านเข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับการดูแล และตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาล เกษมราษฏร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา...

 

14 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 433 ครั้ง

Engine by shopup.com