KRUNGTHAI PLASPACK

Your Plastic Solution Provider

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด อยู่ในขั้นตอน การจัดทำระบบ Circle Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์การ

หมวดหมู่: NEWS & ACTIVITIES
tab-image

Circle Economy

บริษัท กรุงไทยพลาสแพค จำกัด อยู่ในขั้นตอน การจัดทำระบบ  Circle Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์การ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบธุรกิจ ที่สามารถผลักดันให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ โดยการจัดการทรัพยากร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการหมุนเวียนของทรัพยากรหรือวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ลดการเกิดของเสีย จนท้ายที่สุด นำไปสู่การไม่มีของเสียเกิดขึ้น

 

22 ตุลาคม 2566

ผู้ชม 101 ครั้ง

Engine by shopup.com