กรุงไทย พลาสแพค ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2493 เล่ม 1-2554 ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ

หมวดหมู่: NEWS & ACTIVITIES

มาตรฐาน มอก. 2493 เล่ม 1-2554

กรุงไทยพลาสแพค (KTP) ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2493 เล่ม 1-2554 "ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ" เป็นที่เรียบร้อย 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ภาชนะและเครื่องใช้พลาสติกสำหรับอาหาร  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2493 เล่ม 1-2554 "   ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ "
 
1. การเลือกซื้อภาชนะพลาสติกสำหรับผู้บริโภค ที่ตัวผลิตภัณฑ์ ให้สังเกตสัญลักษณ์สัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัย (รูปจานและช้อนส้อม) และสัญลักษณ์ประเภทพลาสติก
 
2. ในส่วนบรรจุภัณฑ์ (ถุงหรือกล่อง) ให้สังเกตเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. ที่แสดงคู่กับ QR Code ที่บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบรายละเอียดของสินค้า หรือร้องเรียนในกรณีที่สินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ระบุไว้
 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท กรุงไทย พลาสแพค จำกัด  (KTP) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2493 เล่ม 1-2554 เป็นที่เรียบร้อย. เพื่อให้ทางบริษัท, ห้างร้าน และผู้บริโภคทุกท่าน มั่นใจ ถึงความปลอดภัย ในผลิตภัณฑ์สินค้าของ KTP ทุกครั้งที่เลือกใช้ เพราะเราใส่ใจในความปลอดภัยของผู้บริโภคเสมอ.
 
 
* มอก. 2493 เล่ม 1-2554 เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป.

22 มกราคม 2566

ผู้ชม 1217 ครั้ง

Engine by shopup.com